Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Märta Nasvelldagen 2017: Förstå, förhindra och behandla psykisk sjukdom

Alla är varmt välkomna till Märta Nasvelldagen, en dag då vi berättar om psykiatrins utmaningar och ger möjlighet till frågor och diskussion. Temat fokuserar i år på depression och självmord. Vi visar även delar av huset och verksamheten. Café Kannan är öppet för förfriskningar.

Tid: Lördag 1 april, kl 12.30 – 16.35
Plats: Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ingång 10
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Läs även: Välkommen till en dag i psykiatrins tecken

Märta NasvellMärta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vi vill berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Arrangör: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Uppsala län.

Program Märta Nasvelldagen:

12.30  Huset öppnar för allmänheten.

13.00  Välkomna och introduktion.
           Lisa Ekselius, professor, överläkare

13.20  Livräddad av psykiatrin – Niklas Ekdal om sin bok “Hur jag dog”.
           Niklas Ekdal, journalist och författare, tidigare politisk redaktör
           på DN och Expressen

13.50  Självmordsrisk i familjer: omfattning och möjliga mekanismer.
           Niklas Långström, professor, överläkare

14.10  Musik i ljusgården.

14.40  Parallella seminarier med perspektiv från forskning, vård och brukare.
                Självmord – dags att våga prata om (Nordlandersalen)
                Självskada – verktyg för känsloreglering (Rappesalen)
                Svårbehandlad depression – nya vägar framåt (Wieselsalen)

15.30  Självskadebeteende och självmord – likheter och olikheter.
           Mia Ramklint, docent, överläkare

15.50  Den deprimerade kroppen.
           Janet Cunningham, docent, ST-läkare

16.10  Nationella riktlinjer för depressionsbehandling – vad göra
           eller inte göra, det är frågan.

           Maria Holstad Högberg, med dr, sektionschef, överläkare

16.30  Avslutningsord.

Vem var Märta Nasvell

Märta Nasvell var en sjuksköterska som älskade sitt arbete och drevs av övertygelsen att man måste stå upp för det man tror på och vill åstadkomma. För Märta innebar det att människor med psykisk ohälsa och sjukdom inte bara ska mötas med respekt och förståelse, utan också att orsakerna till sjukdomarna ska identifieras så att de kan förhindras och behandlas.

Märta Nasvell föddes som Märta Fors år 1910 och tog sjuksköterskeexamen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933. Hon gifte sig med den 18 år äldre ryske officeren Nikolai von Nasvetévitch. Han var tsarens siste kommendant på Åland och kom till Sverige efter revolutionen. Nasvetévitsch tog senare namnet Nicke Nasvell och blev bland annat en mycket uppskattad andretenor i Orphei Drängar. Nicke Nasvell avled 1952 vid 60 års ålder efter lång tids sjukdom.

Fram till sin pension tjänstgjorde Märta framför allt som narkos- och operationssköterska. Efter sin pension och långt upp i åttioårsåldern valde hon att arbeta som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.


Psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupperna ångestsjukdomar, bipolär sjukdom, depressionssjukdomar, psykossjukdomar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Upp till hälften av befolkningen kommer, åtminstone vid ett tillfälle under sin livstid, att drabbas av en psykisk sjukdom. Det betyder inte att alla som drabbas söker vård.

En tredjedel av befolkningen får någon gång i livet psykiatrisk specialistvård enligt en nyligen genomförd registerstudie från Danmark. I Sverige ges årligen nästan 60 000 personer psykiatrisk heldygnsvård och ungefär 285 000 personer öppenvård i form av läkarbesök inom den specialiserade psykiatrin. Det innebär att närmare 4 procent av den vuxna befolkningen ges psykiatrisk specialistvård varje år. Huvuddelen av dem som behöver vård för psykiska problem behandlas dock i primärvården.

MÄRTA OCH NICKE NASVELLS STIFTELSE

Innan sin bortgång beslöt Märta och Nicke Nasvell att skänka medel till Uppsala universitet för bildandet av en stiftelse, Märta och Nicke Nasvells stiftelse, för att stödja klinisk forskning om psykiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Så bidrar du: Genom att ge en gåva till Märta och Nicke Nasvells stiftelse bidrar du till ny kunskap och forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Bankgironummer: 5080-1794
Kontohavare: UU stiftelseförvaltning
Märkning: Ditt namn, adress + ”Stiftelse 91161”

Swish-nummer: 1232 360 519
Kontohavare: UU stiftelseförvaltning
Märkning: Ditt namn, adress + ”Stiftelse 91161”

Mer info: M och N Nasvells stiftelse