Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Jens Carlsson, ny docent

2015-10-12

Jens Carlsson är ny docent i datorbaserad läkemedelsdesign.

Andra namn som nämns