Per Holmfeldt har tilldelats 2016 års pedagogiska pris

2016-05-26

Universitetsadjunkt Per Holmfeldt vid institutionen för medicinsk cellbiologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

"Per Holmfeldt ansvarar för undervisningen i fysiologi på sjuksköterske- och BMA-programmen. Han är en tydlig pedagogisk ledare och förbättrar ständigt undervisningen – inte minst distansundervisningen av studenter i Visby. Per har, i lyhörd dialog med studenterna, skapat en konkurrenskraftig utbildning på vetenskaplig grund, vilket lett till ett markant förbättrat examinationsresultat. Hans omväxlande och integrerande föreläsningar uppskattas av studenterna."

Elin Bäckström

Andra namn som nämns