Dan Larhammar årets Öbrinkföreläsare

2016-11-17

Dan Larhammar, institutionen för neurovetenskap, har utsetts till 2016 års Karl Johan Öbrink-föreläsare.

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi som bland annat funktionella studier av neuropeptider och peptidhormoner, har – av en av BMC-nämnden utsedd kommitté, ur gruppen BMC-anknutna forskare – utsetts till 2016 års Karl Johan Öbrink-föreläsare.

Detta symboliska pris utdelas årligen till en nu aktiv forskare vars verksamhet präglas av Karl Johan Öbrinks anda, dvs där samarbete över gängse gränser tydligt framgår, men där forskarens särart och engagemang för det egna fältet också symboliserar Karl-Johan Öbrinks vision om en Integrerad integritet. Forskningsfältet ska inrymmas inom biovetenskaperna och priset kan ges för såväl lång och högklassig forskning som en nyligen uppmärksammad upptäckt.

Dan Larhammar ger årets Karl Johan Öbrink-föreläsning tisdag 22 november 2016 i BMC, Sal A1:107a.

Läs mer på Karl Johan Öbrinkforelasningen
Läs mer om Dan Larhammars forskning
Läs artikel I närkamp med pseudovetenskapen

foto: Markus Marcetic (KVA)

Andra namn som nämns