Per Venge tilldelas Horizon Prize

2017-02-07

Per Venge, institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas Horizon Prize för sitt arbete med att undvika onödiga antibiotikabehandlingar.

Per Venge (i mitten) mottar Horizon Prize i Leuven

Per Venge, professor i klinisk kemi, har av EU tilldelats Horizon Prize for Better Use of Antibiotics. Per Venge, som delar utmärkelsen med PHILIPS Electronics, får priset för att ha utvecklat en ny metod som på bara några minuter visar huruvida antibiotika är nödvändigt vid behandling.
– Det är naturligtvis oerhört roligt att vinna ett så betydelsefullt pris och prissumman kommer att spela en stor roll för projektets fortsatta utveckling, säger Per Venge, vars lättanvända test väntas vara tillgängligt för patienter senast 2018 och därmed kunna minska onödig användning av antibiotika i vården

– Överanvändning och felanvändning av antibiotika är en stor utmaning för folkhälsan. Vi hjälper till att få ut den här produkten till patienter så fort som möjligt, så att antibiotika endast används vid bakteriella infektioner och inte vid virusinfektioner där de är ineffektiva eller onödiga, vilket kommer att bidra till att bromsa den farliga ökningen av antibiotikaresistens, säger Carlos Moedas, prisutdelare och EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation

Per Venge mottog priset, motsvarande 1 miljon Euro, vid en ceremoni i Leuven måndag 6 februari.

Läs mer om Per Venges forskning

Andra namn som nämns