Curt Pettersson tilldelas Gustaf-Adolfsmedalj

2017-03-08

Curt Pettersson, institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Uppsala universitets Gustaf-Adolfsmedalj i guld.

Curt Pettersson, professor i analytisk farmaceutisk kemi vid institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Uppsala universitets Gustaf-Adolfsmedalj i guld. Curt Pettersson belönas för sin framstående forskning inom området läkemedelsanalys och för sitt ledningsarbete inom den farmaceutiska fakulteten, varav 12 år som prefekt.

Läs mer om Curt Petterssons forskning

Andra namn som nämns