Martin Wohlin tilldelas Pedagogiska priset 2017

2017-05-17

Martin Wohlin, institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas Uppsala universitets pedagogiska pris 2017 inom området medicin och farmaci.

Martin Wohlin tilldelas priset för att med olika pedagogiska strategier ha bidragit till utveckling av den kliniska undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutmedicin. Martin har också arbetat med interprofessionellt lärande samt utvecklat och kvalitetssäkrat studentmedverkan i utbildningen, vilket resulterat i en ASPIRE-certifiering av läkarprogrammet.

Uppsala universitets pedagogiska pristagare nomineras av studenter och kollegor och utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp. Martin Wohlin mottar priset i samband med professorsinstallationen i november.

Andra namn som nämns