Andrea Benediktsdottir får pris av Farmis

2017-06-13

Andrea Benediktsdottir, masterstudent i läkemedelsutveckling, tilldelas Alumnföreningen Farmis pris för bästa presentation av självständigt arbete vid farmaceutiska fakultetens studentsymposium VT 2017.

Andrea Benediktsdottir har utfört sitt projekt Novel sulfonimidamide building blocks for peptide synthesis – towards antibacterial peptides i organisk kemi inom institutionen för läkemedelskemi på BMC.

Andrea Benediktsdottirs arbete fokuserar på design och syntetisering av en ny typ av byggsten baserat på en sulfonimidamidgrupp med användning i nya antibakteriella peptider. Byggstenen möjliggör olika modifieringar för finjustering och optimering av läkemedelsegenskaper och för att minska toxicitet med slutmålet att komma ett steg närmare nya effektiva antibiotika.
 

Läs mer om Alumnföreningen Farmis

Andra namn som nämns