Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Antibiotikacenter redo att växa

2017-01-18

Hallå där… Dan I. Andersson, föreståndare vid Uppsala Antibiotic Center som nyligen utlyste fjorton doktorandtjänster och inom kort rekryterar tre biträdande lektorer.

Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi

Hur går utvecklingen vid Uppsala Antibiotic Center (UAC)?
– Att hantera antibiotikaresistensen förutsätter gränsöverskridande samarbeten, och vi fortsätter vår tvärvetenskapliga etablering vid Uppsala universitet. Samtidigt för vi samtal med Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt om eventuellt partnerskap och söker även nationella och internationella kopplingar. Överallt möter vi stort intresse och det ser mycket positivt ut.

Vad händer härnäst?
– Kärnan i vårt tvärvetenskapliga upplägg är de 14 doktorander vi ska finansiera vid universitetets olika vetenskapsområden. Nu är utlysningen avslutad och sakkunniga ska granska vilka idéer vi går vidare med för att dels optimera arbetets relevans och kvalitet, dels skapa en ny generation forskare med såväl specialistkompetens som bred förståelse för området.

Hur ska ni formera era styrkor?
– Idag är vi fyra personer som delar på en heltidstjänst, men vi ska inom kort rekrytera tre biträdande lektorer – en per vetenskapsområde, vilket kommer att stärka vår ställning inom strategiskt viktiga fält. Doktoranderna knyts till samma institutioner som sina handledare, men kommer att delta i gemensamma moment och utgöra kittet i UAC.

Vart hittar vi UAC år 2027?
– Då är centret ekonomiskt permanentat med en fast fysisk hemvist. Jag hoppas att våra första doktorander återvänt till Uppsala efter att ha förkovrat sig ytterligare under ett par år i utlandet, och framför allt att vi är ledande inom europeisk antibiotikaforskning. Uppsala universitet har redan en framskjuten position inom fältet, och med UAC ser vi början till något riktigt stort.
 

Fakta Uppsala Antibiotic Center

  • Uppsala Antibiotic Center grundades 2016 vid Uppsala universitet.
  • Centret finansieras gemensamt av rektor och universitetets tre vetenskapsområden.
  • Satsningen pågår initialt fyra år.


Läs mer på www.uac.uu.se
Kontakt Dan I. Andersson

Nyheter