Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Välkommen till årets Celsius-Linnéföreläsningar

2017-01-25

Torsdag 9 februari hålls Celsius-Linnéföreläsningarna 2017. Årets Linnéföreläsning ges av professor Peter L. Strick, USA, på tema Using rabies virus to investigate the Mind-Body Problem.

Torsdag 9 2017 genomförs årets Celsius-Linnéföreläsningar och dagen efter ett symposium till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. Årets Linnéföreläsare – Peter L. Strick University of Pittsburgh, USA – och Celsiusföreläsare – John Guckenheimer, Cornell University, USA – tillhör båda världens främsta i världen inom sina respektive områden och bedriver högaktuell forskning av brett intresse för såväl akademi som intresserad allmänhet.

Celsius-Linnéföreläsningar 2017
Tid:
Torsdag 10 februari 14.00–17.00
Plats: The Svedbergsalen (B8), BMC
Övrigt: Fri entré. Ingen registrering

Celsiusföreläsning 2017
14.00      The Remarkable Universality of Nonlinear Dynamics
               John Guckenheimer, Cornell University, USA
               Professor emeritus i matematik
               Se abstract och intervju med värd Warwick Tucker.

Linnéföreläsning 2017
15.30      Using rabies virus to investigate the Mind-Body Problem
               Peter L. Strick, University of Pittsburgh, USA
               Professor, Department of Neurobiology
               Se abstract och intervju med värd Per Ahlberg.

Celsius-Linnésymposium
Tid:
Fredag 10 februari 9.30–15.30
Plats: The Svedbergsalen (B8), BMC
Övrigt: Fri entré. Ingen registrering

Baserat på ämnena för årets Celsius-Linnéföreläsningar organiseras ett symposium Fredag 10 februari för att diskutera aktuell forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mer djupgående presentationer av Celsius- och Linnèföreläsarna kompletteras här av presentationer av andra forskare.

Further reading Behavior and pattern - complexity made simple

Nyheter