Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Nominera till Oscarspriset 2017

2017-02-17

Nu kan du nominera yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet till Oscarspriset 2017 med en prissumma á 140 000 kronor. Välkommen med din nominering senast 4 april.

Nu kan du nominera yngre forskare vid din institution till Oscarspriset 2017 och årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation å 140 000 kronor.

Oscarspriset utdelas till ”yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskapliga skrifter gjort sig mest förtjänta och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”.

Med yngre vetenskapsidkare avses person som disputerat tidigast sex år före nomineringstidens utgång. Priset utdelas för skrifter tillkomna efter doktorsexamen och kan delas mellan två lika förtjänta personer.

Din nominering med CV ska ha inkommit senast 4 april 2017 till
Stipendiekansliet
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Läs mer om Oscarspriset 2017

Nyheter