Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Nominera till Axel Hirschs pris

2017-02-28

Nu kan du nominera din kandidat till Axel Hirschs pris som delas ut som belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde. Välkommen att göra din nominering senast 21 mars 2017.

Axel Hirsch (1879-1967)

Medicine doktor Axel Hirschs pris 2017 uppgår till 50 000 kronor och avser ämnesområdet Medicinens historia. Axel Hirschs pris utdelas årligen av Karolinska Institutets styrelse för forskning, som ”belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”. Med skrift likställs sammanhängande serie av publikationer som behandlar ett enhetligt ämnesområde. Till bedömning får i år – i enlighet med stiftelsens stadgar – endast upptas arbete som utkommit under åren 2009-2016.

Förslagsberättigade är ämnesföreträdare vid svensk medicinsk fakultet. Nomineringen ska involvera annan person än den föreslående.

Förslag på nomineringsformulär ska åtföljas av

  • en tydlig motivering till den vetenskapliga skrift som nomineringen grundar sig på
  • en publikationslista (relevant för nomineringen)

Maila din nominering till fonder@ki.se senast 21 mars 2017 som ett samlat dokument i PDF-format.


Läs mer om Medicine doktor Axel Hirschs pris 2017
Ladda hem nomineringsformulär

Nyheter