Välkommen till en dag i psykiatrins tecken

2017-03-08

Hallå där… Lisa Ekselius, överläkare och professor i psykiatri, som lördag 1 april och för andra året i rad inbjuder Uppsalaborna till Psykiatrins Hus och Märta Nasvelldagen: Förstå, förhindra och behandla psykisk sjukdom.

Lisa Ekselius (tv) och Märta Nasvell

Varför behövs en dag om psykisk sjukdom?
– Trots vår ökade kunskap om hjärnans funktioner omges psykisk sjukdom alltjämt av lidande, fördomar och stigmatisering. Därför vill vi nu berätta om utmaningar och nya forskningsrön inom psykiatrin och samtidigt ge möjlighet till frågor och diskussion.

Vilken publik vänder ni er till?
– Psykisk sjukdom angår oss alla, som drabbad, närstående eller medmänniska. Därför är Märta Nasvelldagen öppen för alla som vill veta mer om kunskapsläget kring psykisk sjukdom och hur vi kan bidra till en bättre tillvaro för dem som drabbas.

Vad bjuder årets program på?
– Intressanta föreläsningar med forskare och läkare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Vi gästas också av Niklas Ekdal, journalist, författare och tidigare politisk redaktör på DN och Expressen som ska tala om sin bok “Hur jag dog”. Besökare kan dessutom lyssna till musik i ljusgården, ta del av Psykiatrins Hus och framför allt möta och samtala med andra som har kunskap, intresse eller erfarenhet av psykisk sjukdom.

Och vem är då Märta Nasvell?
– Märta Nasvell var en sjuksköterska och donator som kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom. Hon tog examen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933 och arbetade ända upp i åttioårsåldern som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset. Mig veterligen är den här dagen dessutom den första vid Uppsala universitets medicinska fakultet att få namn efter en kvinna, vilket ju kan ses som ett litet framsteg i sig.


Tid: Lördag 1 april, kl 12.30 – 16.35
Plats: Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ingång 10
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan.

Mer information: Märta Nasvelldagen 2017


12.30  Huset öppnar för allmänheten.

13.00  Välkomna och introduktion.
           Lisa Ekselius, professor, överläkare

13.20  Livräddad av psykiatrin – Niklas Ekdal om sin bok “Hur jag dog”.
           Niklas Ekdahl, journalist och författare, tidigare politisk redaktör
           på DN och Expressen

13.50  Självmordsrisk i familjer: omfattning och möjliga mekanismer.
           Niklas Långström, professor, överläkare

14.10  Musik i ljusgården.

14.40  Parallella seminarier med perspektiv från forskning, vård och brukare.
                Självmord – dags att våga prata om (Nordlandersalen)
                Självskada – verktyg för känsloreglering (Rappesalen)
                Svårbehandlad depression – nya vägar framåt (Wieselsalen)

15.30  Självskadebeteende och självmord – likheter och olikheter.
           Mia Ramklint, docent, överläkare

15.50  Den deprimerade kroppen.
           Janet Cunningham, docent, ST-läkare

16.10  Nationella riktlinjer för depressionsbehandling – vad göra
           eller inte göra, det är frågan.

           Maria Holstad Högberg, med dr, sektionschef, överläkare

16.30  Avslutningsord.


Magnus Alsne

Nyheter