Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Curt Pettersson tilldelas Gustaf-Adolfsmedalj

2017-03-08

Curt Pettersson, institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Uppsala universitets Gustaf-Adolfsmedalj i guld.

Curt Pettersson, professor i analytisk farmaceutisk kemi vid institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Uppsala universitets Gustaf-Adolfsmedalj i guld. Curt Pettersson belönas för sin framstående forskning inom området läkemedelsanalys och för sitt ledningsarbete inom den farmaceutiska fakulteten, varav 12 år som prefekt.

Läs mer om Curt Petterssons forskning

Nyheter