Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sommarkurs i samarbete med EIT Health

2017-03-09

EIT Health Campus har i hård internationell konkurrens valt att inkludera Uppsala universitets sommarkurs Innovation Game i sin linje av sommarskolor och korta kurser 2017.

EIT Health Campus väljer att inkludera Uppsala universitets sommarkurs Innovation Game i sin satsning på sommarskolor och korta kurser 2017. Innovation Game, som genomförs två veckor i augusti vid Högskolan på Gotland, utgör därmed en del i BRIDGE-programmet (Bridging innovation, didactics, faculty, students and enterprise) som också omfattar utbildningarna Health services redesign to aging-related challenges vid Erasmus University of Rotterdam (NL) samt Innovating solutions for aging populations som ges av Köpenhamns universitet och CBS (DK). BRIDGE utsågs av extern expertis i konkurrens med 20 sökande program.

Sommarskolorna som ingår i BRIDGE fokuserar på tvärvetenskaplig learning-by-doing-utbildning och verktyg för innovativa processer för akademiker och vårdpersonal. Skolorna lägger även stor vikt vid direkt interaktion med offentlig och privat sektor i syfte att stimulera deltagarnas samhällsengagemang.

De sommarkurser och korta kurser som ingår i EIT Health Campus aktivitetslinje erbjuder deltagarna unika möjligheter till fördjupad förståelse för centrala områden inom hälso- och sjukvården. Undervisningen nyttjar den breda kompetensbas som ryms i EIT Health partnerskap med 140 partners i 14 EU-länder.

Läs också Summer School: Innovation Game
Registrering Summer School: Innovation Game

Mer information EIT Health Campus announces Summer Schools, Short Courses for 2017

Fakta: EIT Health

  • EIT Health är ett Knowledge and Innovation Community-konsortium med 140 partners i 14 EU-länder som med stöd av EU-medel tar sig an de hälsorelaterade och demografiska utmaningar Europa står inför.
  • Konsortiet förenar akademi, industri och offentlig sektor i främjandet av entreprenörskap och innovationer som kan utveckla hälsosystemen i EU:s medlemsländer.
  • Uppsala universitet ingår i en skandinavisk nod tillsammans med bland andra KI, KTH, Landstinget i Uppsala län, Thermo Fisher och Uppsala kommun.


Besök www.uu.se/eithealth

Nyheter