Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Apotekarprogram med många nyheter

2017-03-10

Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet lanserar en rad nyheter i syfte att ytterligare stärka studenternas förutsättningar på en arbetsmarknad i förändring.

Apotekarprogrammet erbjuder fantastiska möjligheter, säger Anja Sandström (th)

Inför höstterminen 2017 introducerar Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet en rad nyheter. Bland annat delas praktiktiden vid apotek i två delar, vilket innebär att en halv termins praktik genomförs redan under utbildningens termin sex.
– Den inledande perioden sätter fokus på egenvård och kommunikation, vilket ökar studenternas förutsättningar att ta till sig resterande utbildning, men gör dem också mer attraktiva för anställning under sommarloven i och med att de därmed kan ge egenvårdsråd, säger Anja Sandström.

”Professionell utveckling” är ett annat nytt inslag där yrkesrelaterade uppgifter terminsvis kommer att åskådliggöra olika kompetenser, ett upplägg som ska stärka yrkesidentiteten och kännedomen om allt en apotekare kan arbeta med.
– Vi bedriver en ständig utveckling av apotekarprogrammet, och tar nu även ett helhetsgrepp om färdighetsträningen. Studenterna får via självvärderingar och återkoppling kontinuerligt utvärdera vart de står och sina behov. Det är ett förhållningssätt som vi är övertygade kommer att öka deras förutsättningar att ta för sig på arbetsmarknaden, berättar Anja Sandström.

En apotekarexamen vid Uppsala universitet skapar både breda och varierade karriärvägar. Här finns myndigheter som Läkemedelsverket, läkemedelsindustrin, universitetsvärlden och naturligtvis apoteken. En aktuell trend är att många apotekare idag väljer att arbeta inom landstingen, där de som läkemedelsexperter i team med läkare och sjuksköterskor bidrar med helhetsgrepp om patienternas läkemedelsanvändning.
– För alla som är intresserade av kemi och människans biologi och vill applicera det på något konkret är Apotekarprogrammet en fantastisk möjlighet. Vi utbildar breda läkemedelsexperter med kunskap om både läkemedelsutveckling och användning, vilket öppnar för en spännande framtid med hela Europa som arbetsmarknad, avslutar Anja Sandström.

Läs mer Apotekarprogrammet 2017/18
Se film Apotekarprogrammet

Nyheter