Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Pirkko Tamsen: Innovation & samverkan – då, nu, som alltid

2017-04-04

Allt sedan konsistoriet tog det framsynta beslutet att inrätta en professionell enhet för innovationsstöd och näringslivssamverkan har UU Innovation stöttat forskare och studenter med nyttiggörande och kontakter med företag och organisationer. Kontakta oss du också, skriver Pirkko Tamsen.

Att hitta någon som opponerar sig mot påståendet att forskning är avgörande för att hitta lösningar på de stora utmaningarna inom hälsa, klimat och miljö är nog svårt. Min upplevelse är att den forsknings- och innovationspolitiska diskussionen ibland hamnar i uppdelningen mellan forskning styrd genom satsningar på utvalda områden och forskning helt fri från styrning. Jag ger mig inte in i den diskussionen utan tycker det är mer inspirerande att ta avstamp från Kungl. Vetenskapsakademiens skrift ”Den oväntade nyttan” som gavs ut för några år sedan. I inledningen står det:

”Slumpen gynnar det förberedda sinnet - det var förklaringen bakteriologen Alexander Fleming gav när han inte kastade bort sin förstörda bakterieodling som hade möglat, utan istället insåg att han var något intressant på spåret.” Det är roligt att läsa om grundforskning som kommit till nytta, särskilt de svenska exemplen. I dessa härliga vårtider, som dessvärre också är pollentider, tänker jag särskilt på upptäckten av IgE och vad Uppsalaforskning betytt för diagnos av allergier. I år är det 50-årsjubileum för introduktionen av IgE-mätning i diagnostiken och den svenska utvecklingen inom området som följde i spåren av denna banbrytande upptäckt. Nära kontakter och samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv var centralt för att forskarna Gunnar Johansson, Hans Bennich och Leif Wide kunde utveckla sina resultat till ett allergitest. Testet, kallat RAST, används idag i olika varianter över hela världen och har gjort Pharmacia Diagnostics och dess efterföljare till världsledande företag.

Då för 50 år sedan fanns inte stödfunktioner för nyttiggörande av forskning på universitetet men det fanns det som betonas mycket idag -  aktiv och god samverkan mellan akademi och företag. Uppsala universitet var tidigt ute och förstod behovet av att ytterligare stärka sådan samverkan och stödet till nyttiggörande. Förutom att inrätta ett holdingbolag för drygt 20 år sedan för att främja kommersialisering från forskning, tog konsistoriet för tio år sedan det framsynta beslutet att inrätta en professionell enhet för innovationsstöd och näringslivssamverkan. UU Innovation såg dagens ljus och varje dag sedan dess har vi stöttat forskare och studenter med olika former av nyttiggörande och kontakter med företag och organisationer.

Ett aktuellt exempel på stöd till näringslivssamverkan är vårt arbete, tillsammans med flera forskare, med att planera för samarbeten med GE Healthcare i den Bioprocess innovation hub som nu byggs i Uppsala. Det är en stor satsning på biologiska läkemedel där både företag och akademi kommer att kunna testa produkter och undervisa i en industriell miljö.

Vi stöttar forskare i att ”förbereda sinnet”. Ett exempel är programmet Mentor4Research där forskare får chansen att utforska möjligheterna till nyttiggörande i den egna forskningen och bredda kontaktnätet både inom och utanför akademin. Forskare från hela universitetet söker sig till programmet och till sin hjälp får de mentorer från näringslivet som matchar forskningsområdet, intresset och behovet.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till, eller boka oss för ett besök till din institution eller forskargrupp. Den 5 december är du välkommen att fira 10 år med oss under en inspirerande eftermiddag där forskningens möjligheter står i fokus. Boka in redan nu! Mer information kommer.

Pirkko Tamsen, chef, UU Innovation
Pirkko.Tamsen@uuinnovation.uu.se


Kontakt UU Innovation

Nyheter