Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Hjärnfonden utlyser postdoc-stipendier

2017-05-02

Hjärnfonden utlyser just nu postdoc-stipendier om 300 000 kronor. Stipendium avser forskning på heltid inom neuroområdet. Välkommen att ansöka elektroniskt via Hjärnfondens hemsida senast torsdag 8 juni 2017.

Hjärnfondens postdoc-stipendier om 300 000 kronor kan tilldelas för studier inom eller utom landet för en period av 12 månader, men kan också beviljas för två år. Du kan söka som är disputerad med doktorsexamen som inte är äldre än fem år (undantag medges för AT-tjänstgöring etc).

Projekt ska påbörjas senast den 1 juli det år ansökan avser. I undantagsfall kan projekt påbörjas under juli fram till och med september månad samma år. I övriga fall ska ny ansökan inges så att projektet kan bedömas vara aktuellt och normalt kunna påbörjas 1 januari året efter.

Utöver Hjärnfondens stipendium kan du även söka ett särskilt anslag för Forskning om traumatisk hjärnskada. Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in per post till Hjärnfonden, Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.


Mer information
Elektroniskt ansökningssystem

Kontakt: Marie Åberg, Ansvarig Forskningsstöd, 072-214 04 48

Nyheter