Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Leif Andersson invald i American Philosophical Society

2017-08-07

Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, och USA:s förre president Barack Obama är två av 33 nyinvalda medlemmar i American Philosophical Society. De valdes in vid organisationens vårmöte i Philadelphia.

American Philosophical Society grundades av Benjamin Franklin 1743 med syftet att “promote useful knowledge”. Sällskapet vill tillhandahålla ett forum för fritt utbyte av ideer och stödjer också forskning med till exempel forskningsmedel, priser och fellowships.

Leif Andersson forskar vid Uppsala universitet, SLU och Texas A&M University i USA. Hans forskning om generna bakom olika egenskaper hos tamdjur är världsledande. Till exempel har hans studier om hästars gångarter fått mycket uppmärksamhet. Forskningen har också handlat om andra djur, som höns, grisar och kaniner. I flera artiklar har han också återkommit till de genetiska skillnaderna mellan sill och strömming.

Linda Koffmar, Foto: Lars Wallin

Nyheter