Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

U-Share ökar samarbetet mellan Uppsala universitet och SLU

2017-09-08

U-Share är ett nytt, gemensamt projekt som verkar för utökat samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen att kontakta våra projektkoordinatorer!

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har beslutat att öka samverkan och skapa effektivare kontaktytor mellan lärosätena. Detta ska i första hand ske inom de medicinska, veterinärmedicinska, farmaceutiska och husdjursvetenskapliga områdena.

Det gemensamma projektet U-Share som inleddes våren 2017 arbetar för utökad samverkan inom utbildning, forskning, klinisk verksamhet och infrastruktur. U-Shares satsningar innefattar att underlätta rörlighet mellan lärosätena för studenter, lärare och forskare, att utveckla gemensam infrastruktur för medicinsk och veterinärmedicinsk forskning samt att stödja idéer till gemensamma forskningsprojekt. Universitetsövergripande grupperingar kan till exempel få stöd för att anordna mindre forskningsmöten eller workshops.

Alla inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci som har ett pågående samarbete med forskare eller lärare vid SLU, eller som har idéer eller planer för sådant samarbete, är välkomna att kontakta U-Shares projektkoordinatorer Kerstin Henriksson, Uppsala universitet, och Olle Håstad, SLU.

Nyheter