Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sharpen your application with free counseling at UCR

2017-09-25

(see information in english below)

UCR erbjuder nu gratis rådgivning till kliniska forskare i Uppsala som vill formulera en konkurrenskraftig ansökan inför 2018 års utlysning ur Vetenskapsrådets behandlingsforskningsfond.

Under 2018 kommer Vetenskapsrådet att utlysa Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning i två steg. Steg 1 är en skissansökan som utlyses i början av 2018, Steg 2 omfattar en fullständig ansökan.

Inför utlysningen erbjuder Uppsala Clinical Research Centers (UCR) forskningsledare Stefan James och Johan Sundström stöd att utveckla dina goda idéer till bra kliniska studier och formulera konkurrenskraftiga ansökningar.

UCR erbjuder även stöd med allt du behöver inom klinisk forskning såsom studiedesign, protokoll, etikansökningar, databaser, monitorering, lab och biobank, statistisk analys, och publikationsstöd.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan James, professor och forskningsledare UCR
e-post stefan.james@ucr.uu.se
tel 070-594 44 04

Johan Sundström, professor och forskningsledare UCR
e-post johan.sundstrom@ucr.uu.se
tel 070-422 52 20

Uppsala Clinical Research Center är en del av Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Landstinget i Uppsala län.
 

Sharpen your application with free counseling at UCR

UCR now offers free counseling for clinical researchers in Uppsala who want to formulate a competitive application for the 2018 call in clinical therapy research funded by the Swedish Research Council.

In 2018, the Swedish Research Council will open a call in clinical therapy research. The call consists of two parts. Step 1, which is a short application, will be announced in early 2018. Step 2 will include a full application.

Before and during the call Uppsala Clinical Research Centers (UCR) research leaders Stefan James and Johan Sundström offer support to develop your ideas for clinical studies and to formulate competitive applications. UCR also offers support with study design, protocols, ethics, databases, monitoring, lab and biobank, statistical analysis, and publications.

For more information, please contact:
Stefan James, Professor and Research Director UCR
email stefan.james@ucr.uu.se
tel 070-594 44 04

Johan Sundström, Professor and Research Director UCR
email johan.sundstrom@ucr.uu.se
tel 070-422 52 20

Uppsala Clinical Research Center is part of Uppsala University, Uppsala Academic Hospital and The Uppsala County Council.

Nyheter