Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sök anslag till genusinriktad forskning

2017-09-26

Områdesnämnden utlyser nu 2,2 miljoner kronor till genusinriktad forskning inom medicin och farmaci. Välkommen med din ansökan senast 27 oktober 2017.

Områdesnämnden för medicin och farmaci avsätter årligen medel dels till Centrum för genusvetenskap, dels till projektmedel i anslutning till Centrum för genusvetenskap. Nu utlyser nämnden 2,2 miljoner kronor inom vetenskapsområdet i syfte att få medicinsk-farmaceutisk tonvikt på projekten.

Projektmedel kan ansökas för försörjning av doktorand inom projekt med genusvetenskaplig relevans. Projektets huvudhandledare ska komma från vetenskapsområdet för medicin och farmaci, en biträdande handledare ska representera Centrum för genusvetenskap.

Doktoranden förväntas bidra till den tvärvetenskapliga miljön vid Centrum för genusvetenskap genom att delvis ha verksamhet förlagd där och delta i centrumets forskningsseminarier.

Ansökan ska innehålla

  • Beskrivning av projektet (högst 2 sidor)
  • Kortfattade upplysningar om den sökandes pågående forskning och meritering av relevans för doktorandprojektet, övriga handledares forskning och meriter av relevans för projektet
  • Eventuella övriga finansieringskällor.
  • Förslaget ska stödjas av institutionens prefekt.


Ansök senast 27 oktober 2017http://doit.medfarm.uu.se/kurt10823

Läs mer om utlysningen

Nyheter