Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Studenter och föreläsare ger toppbetyg till Innovation Game

2017-10-03

– Den här kursen har ett närmast perfekt upplägg, konstaterar Moa Fransson, en av föreläsarna vid Innovation Game, sommarskolan där studenter, hälsovård och spelutvecklare tillsammans tar sig an en av vårt samhälles största utmaningar.

Studenternas beröm inspirerar, säger kursledare Erik Olsson.

– Jag älskade hela kursen, den har verkligen fått mig att reflektera över vad jag vill göra i framtiden, säger en av de studenter som deltog i Innovation Game, den skräddarsydda utbildning där sjukvårdens utmaningar möter spelutvecklarnas unika kompetenser.
I två augustiveckor har tvärvetenskapliga studentteam från hela Sverige tagit sig an problemställningar hämtade ur verkligheten, och tillsammans med representanter för vård, industri och akademi skapat innovativa lösningar för en hälsosam livsstil.
– Den här kursen har ett närmast perfekt upplägg! Deltagarna möter reella utmaningar baserade på faktiska behov formulerade av dem som upplever dem och arbetar målmedvetet med att skapa lösningar som bär hela vägen. För mig var det självklart att delta, och de studenter jag mötte var ambitiösa och jobbade hårt för att ta till sig verktygen, säger Moa Fransson, affärsrådgivare vid UU Innovation som ledde en dag om Innovationer och Lean Startup.

Innovation Game arrangeras i samarbete mellan Uppsala universitet och EIT Health, och genomförs på ön Gotland i Östersjön, en exotisk och i viss mån isolerad miljö som ger deltagarna både inspiration och möjlighet till koncentrerat arbete.
– Att vara på Gotland, långt från familj och vänner, bidrog till att vi snabbt blev ett välfungerande team, och kursledarna lyckades verkligen få dit entusiastiska föreläsare som gjorde allt för att förmedla så mycket som möjligt, konstaterar en av studenterna.
Upplägget varierar undervisning med praktiskt teamarbete, och flera av de vårdaktörer som bidragit med att formulera de utmaningar studenterna ställdes inför valde att själva presentera dessa på plats.
– Utbildning är en av de viktigaste gemensamma uppgifter vårt samhälle står inför, och att förebyggande hälsoinsatser i allt större utsträckning lyfts från sjukhusen och läggs på individen gör en satsning som Innovation Game än mer betydelsefull. Vårdgivare kan peka på nödvändiga livsstilsförändringar men saknar ofta förmågan att motivera till handling. Genom att inkludera spelutvecklarnas kompetens att knyta an till användare ökar vår möjlighet att inspirera både vårdtagare och personal att själva sträva efter att nå nya nivåer, säger Per Matsson, chief Technology Officer vid Thermo Fisher.

Vid Innovation Game väljer studenterna själva vilka utmaningar de går vidare med, och årets insatser kom att fokusera på personer med sömnproblematik och hur seniorer vid äldreboenden kan förmås att bli mer aktiva. Efter två veckor presenterade grupperna resultatet av sitt arbete inför en utvald expertgrupp, och slutbetyget var definitivt positivt.
– Kursdeltagarna var oerhört engagerade och arbetade hårt för att skapa hållbara lösningar. Vår panel var mycket imponerad av konceptet med sensorer med potential att motverka sömnlöshet såväl som upplägget där barn och seniorer möts kring spel utformade för att tilltala båda grupperna. Sammantaget bedömer jag 2017 års upplaga av Innovation Game som mycket lyckad, och att våra studenter ger oss högsta betyg skapar extra inspiration i arbetet inför kommande år, säger kursledare Erik Olsson.

Läs mer om Summer School 2017: Innovation Game
Kontakt Erik Olsson, Uppsala universitet

Magnus Alsne

Nyheter