Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sök SSMFs stipendier för Post Doc-utbildning

2017-10-06

Med start 15 oktober kan du som disputerat i medicinsk disciplin ansöka om stipendium för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap. Ansök till SSMF senast 15 november 2017.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser nu tvååriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de på halvtid är avsedda för kliniskt verksamma forskare. Antalet stipendier är ej fastställt, men var vid förra ansökningstillfället 30 på heltid respektive 7 på halvtid. Beslut om utdelning meddelas maj 2018. Stipendierna kan tillträdas 1 juli 2018–30 juni 2019.

Du kan söka som disputerat perioden 15 november 2014–1 februari 2018 inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin eller närstående ämnesområde. Du som disputerat vid utländskt universitet ska efter disputation ha forskat vid svensk medicinsk fakultet i minst två år vid ansökningstidens utgång. Stipendiat förväntas efter postdoktoral utbildning förlägga sin forskningsverksamhet i Sverige.

Ansökan ska innehålla intyg från föreslagen värdinstitution att stipendiaten tillförsäkras nödvändig arbetsplats och basutrustning samt kopia av disputationsprotokoll eller examensbevis.

Ansök på https://teklassmf.stanford.se/ perioden 15 oktober till fredag 15 november 2017, kl. 24.00.

Läs mer om utlysningen SSMF hemsida
Läs även information från SSMF

Nyheter