Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sök anslag för medicinsk forskning

2017-10-10

Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning utlyser 300 000 kronor för medicinsk forskning i Sverige med prioritering av projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar.

Beloppet fördelas i februari 2018 mellan 5 och 10 sökande. Anslag kan användas för lönekostnader och apparatur, men inte för kongress- eller studieresor. Avser projektet del av större projekt kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska skrivas på svenska.

Vetenskaplig och ekonomisk redovisning ska ske till fonden inför ny ansökan eller senast inom tre år. Sökande uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske, samt att anslagsmottagarnas namn publiceras på Stiftelsens hemsida.

Ansök senast  15 november via www.hedbergsstiftelse.se

Utskriven och underskriven blankett ska därefter inom 7 dagar skickas i ett exemplar till:
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond
c/o advokat Jonas Eilert
Box 1021
221 04 Lund

Kontakt Jonas Eilert, 046-140874

Nyheter