Nominera ledamot till VR:s beredningsgrupper

2017-11-06

Nu kan du nominera ledamöter till Vetenskapsrådets beredningsgrupper inom medicin och hälsa 2018. Välkommen med din nominering senast 15 december 2017.

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu ditt förslag på ledamot till beredningsgrupperna 2018. Kandidat ska vara professor eller docent inom/utanför Sverige samt väl etablerad forskare inom sitt forskningsfält.

Nominera en eller flera kandidater senast 15 december 2017. Fyll i namn, lärosäte, kompetensområde och vilken eller vilka beredningsgrupper som kandidaten är lämplig för. En lista på alla beredningsgrupper finns i Vetenskapsrådets webbformulär.

Din nominering är till hjälp i arbetet med att sätta samman beredningsgrupper inom medicin och hälsa för 2018. Ledamöter i beredningsgrupperna tillfrågas för en treårsperiod, beslut fattas av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa våren 2018.

Gör din nominering i detta webbformulär senast 15 december 2017

Nyheter