Digital teknik ska ge bättre vård

2017-11-13

Snart kan patienterna rapportera sina symtom innan läkaren ens hunnit fråga hur de mår. På sikt hoppas teamet bakom den nya tekniken öka både vårdtagarnas delaktighet och vårdens kvalitet.

Martin Wohlin vill se en digitalisering av vården

– Vården måste digitaliseras snabbt, och det med bra verktyg som motsvarar både personalens och patienternas behov, konstaterar Martin Wohlin, universitetslektor i akutsjukvård vid Uppsala universitet, som leder utvecklingen av ett nytt it-system i vilket vårdtagarna själva rapporterar och värderar sina symtom.
En tidig version testas redan vid Akademiska sjukhuset, och de patienter som provat på lösningen är mycket positiva.
– ”Hur mår du?” är förmodligen den vanligaste frågan sjukvården ställer, men vi missförstår och sparar inte svaren. Med vår teknik kan patienterna bedöma exempelvis sina smärtor redan innan de träffar läkaren. Det ökar vårdtagarnas delaktighet, effektiviserar vården och ger bra beslutsstöd för utredning, behandling och uppföljning, säger Martin Wohlin.

Möjligheten att mäta vårdens kvalitet och värde är ytterligare en stark drivkraft bakom satsningen. Sedan länge har tid per besök och antal utförda operationer utgjort främsta måttstockar, men både organisation, politiker och patienter behöver kunna utvärdera vården även ur en kvalitativ aspekt.
– Vården kostar enorma belopp, men med dåliga it-system kostar den ännu mer. Vi måste säkerställa att skattekronorna genererar maximal patientnytta, och då är vårdtagarnas hälsoutveckling en central variabel. Värderar och rapporterar patienterna sina symtom kontinuerligt kan vi följa förändringarna, se hur vården fungerar och med hjälp av Artificiell Intelligens identifiera mönster och ställa diagnoser, säger Martin Wohlin.

Med ekonomiskt stöd från bland annat Region Uppsala och utifrån devisen Enkelhet, Användbarhet och Värde arbetar det elva personer starka teamet med sikte på att lansera systemet redan 2018. Hittills har patienter med mag-tarm-sjukdomar och fibromyalgi varit delaktiga i processen, men målet är ett generiskt verktyg som kan användas av alla, oavsett diagnos.
– Överallt framhålls behovet av förbättrade digitala verktyg, och vårt system kan skapa beslutsunderlag och möjlighet att följa patientens utveckling på distans. Flera av landets sjukvårdsregioner har redan anmält sitt intresse för att bidra till utvecklingen, och längre fram ska vi inkludera språkval vilket möjliggör en  internationell lansering, så enligt mig har det här verktyget förutsättningar att hjälpa hur många patienter som helst, säger Martin Wohlin.

Kontakt Martin Wohlin
Läs även Pedagogiskt uppdrag i förändring

Magnus Alsne

Nyheter