Uppsala bygger ny arena för medicinsk teknik

2017-11-13

Medtech Science & Innovation är ny mötesplats där Uppsala universitets forskare och Akademiska sjukhusets vårdpersonal med enad kraft kan skapa mer relevanta medicinteknologiska innovationer och snabbare få ut dem i behandling.

Fredrik Nikolajeff bygger ny centrumbildning vid Akademiska

– Modern, högspecialiserad vård förutsätter tekniska verktyg som uppfyller de aktuella behoven, men i nuläget tar det i genomsnitt 17 år innan en innovation kommer patienterna till nytta. Vi är övertygade om att processen kan effektiviseras betydligt med kunskap och samverkan, säger Fredrik Nikolajeff, föreståndare för Medtech Science & Innovation, ett nystartat samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
Satsningen som lanserades i juni förenar universitetets medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteter, och i samverkan med Region Uppsala rekryteras just nu de forskare som ska utgöra kärnan i verksamheten. Ambitionen är att ha allt på plats under 2018.
– Timingen kan knappast bli bättre. Vården befinner sig i ett paradigmskifte där kostnader måste kapas, metoder effektiviseras och behovet av digitala processer och nya verktyg blir allt mer påtagligt. Alltså krävs en arena där vårdpersonal och forskare kan mötas, behoven översättas i innovationer och prototyper demonstreras. Under våren flyttar vi in i lokaler på sjukhusområdet, men redan 29 november inleder vi en seminarieserie som förhoppningsvis bidrar till skapandet av ett gemensamt forum, säger Fredrik Nikolajeff.

Centrumbildningen ska initialt bedriva forskning inom fyra strategiskt utvalda områden. Höstterminen 2018 utökas verksamheten med en treårig högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot medicinsk teknik, studieplanen är klar och plats förbereds för 30 studenter.
– Utbildningen är en investering i framtiden, men redan idag omsätter den medicinteknologiska forskningen vid Uppsala universitet flera hundra miljoner kronor. Här finns mängder av intressanta och framgångsrika projekt, och efter en noggrann analys av styrkor och behovsbild har vi valt att fokusera på Strålterapi inom onkologi, Medicinsk sensorteknik och Datorstödd kirurgi, konstaterar Fredrik Nikolajeff.
Det fjärde benet, att påskynda implementeringen av ny teknik i vården, är emellertid nischen som gör satsningen unik. Men är det verkligen görbart att snitsla en generisk fågelväg bland strikta regler, krav på evidens och höga utvecklingskostnader?
– Naturligtvis är det en komplex utmaning, men genom att identifiera trösklar och mönster vill vi bidra till att effektivisera processen på sikt. Vi diskuterar även möjligheten att följa och assistera implementeringen av en specifik innovation. Kan vi bidra till att få ut en produkt i vården på åtta år vore det ett nog så betydelsefullt kvitto på att vår målbild är möjlig att realisera.

Vid Akademiska sjukhuset är entusiasmen stor över att samla styrkorna i det nya centret. Magnus Larsson, nytillträdd digitaliseringschef, beskriver rivandet av väggar som en förutsättning för utveckling och etablering av nya processer, och då behövs en mötesplats där kunskap och erfarenheter kan utbytas. Att förlägga centrets fysiska hemvist till sjukhusområdet ses därför som en central framgångsfaktor, då det dels underlättar för läkare att lösgöra sig från sitt arbete, dels ökar forskarnas möjlighet att få en tydligare bild av vårdens verksamhet.
– Vi vill bygga en miljö som genererar sammanhang, och kommer från start att prioritera funktionella utrymmen och stor tillgänglighet. Med tiden hoppas vi att kännedomen om vår verksamhet och de framgångar vi bidrar till sprider sig, och att vi om fem år driver en levande centrumbildning där kunskapsutbyte och samverkan utgör en modell för utökat samarbete mellan universitetets medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteter, säger Fredrik Nikolajeff.

Läs även ”Vi behöver korta ner tiden från idé till tillämpning”
Kontakt Fredrik Nikolajeff

Magnus Alsne
Foto: Medtech Science & Innovation, Akademiska sjukhuset

Nyheter