62 miljoner till Uppsala universitets Cancerforskning

2017-11-16

Cancerforskare vid Uppsala universitet tilldelas 62 miljoner kronor när Cancerfonden gör sin största utdelning någonsin. Tre miljoner tillfaller Anna Orlova, professor i preklinisk utveckling av polypeptidbaserade radiofarmaka.

Anna Orlova tilldelas tre miljoner av Cancerfonden

– Målet med min forskning är att förbättra diagnostiken och behandlingen av prostatacancer med hjälp av radioaktivt märkta molekyler. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi arbeta för att öka överlevnaden hos männen som drabbas, säger Anna Orlova, professor vid Uppsala universitet som tilldelas tre miljoner kronor.
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år får drygt 10 000 män beskedet att de drabbats. Vilket behandlingsalternativ som blir aktuellt beror bland annat på om cancern bildat metastaser i kroppen, och vilka egenskaper dessa har.
– Vår ambition är att utveckla bättre och mer exakta sätt för att bedöma metastaserna. Detta genom att utveckla olika typer av målsökande molekyler och proteiner, som kan hitta och fastna på olika strukturer på prostatacancercellernas yta, berättar Anna Orlova.

Dessa målsökare är radioaktivt märkta och kan avslöja var i kroppen metastaserna finns. Genom att se vilka typer av målsökare som fastnar på tumörerna går det att få en uppfattning om vilken typ av tumörer det rör sig om – och därmed vilken behandling som är lämplig. Målsökarna skulle även kunna användas för att följa upp hur pass bra en behandling fungerar hos varje enskild man. – En av cancerforskningens största utmaningar gäller cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen, vilket är en vanlig orsak till att vissa patienter inte kan botas . I detta projekt prövas innovativa metoder att spåra sådan metastasering, och det är en viktig förutsättning för att förbättra behandlingen, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Läs mer om Anna Orlovas forskning

Nyheter