Stiftelse utlyser 4,5 miljoner till medicinsk forskning

2017-12-01

Nu utlyser P. O. Zetterlings stiftelse 4 483 054 kronor i syfte att främja medicinsk vetenskap. Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2018.

Nu kan du, forskare vid Uppsala universitet ansöka om medel ur P. O. Zetterlings stiftelse som för närvarande utlyser 4 483 054 kronor. Stiftelsens ändamål är att främja den medicinska vetenskapen och utdelning sker i form av flera anslag.

Ansökan om högst fyra A4 sidor ska innehålla

  • Beskrivning av forskningsprojektet eller ändamålet för vilket medel söks
  • Detaljerad kostnadsplan
  • Eventuella övriga finansieringskällor
  • Kort meritförteckning inklusive publikationslista (dock inga särtryck)
     

Yngre forskare ska även bifoga intyg om tillgång till arbetsplats och basresurser. Avser ansökan en doktorands verksamhet ska huvudhandledare stå som sökande.

Ansök senast 31 januari 2018http://doit.medfarm.uu.se/kurt11183

Kontakt och mer information:
Eva Tiensuu Janson, dekan, medicinska fakulteten
Elizabeth Öberg Dehlin, fakultetsekonom
Utlysning P. O. Zetterlings stiftelse

Fler aktuella utlysningar
Göran Gustafssons Stiftelse utlyser anslag för yngre forskare
Medel för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare

Nyheter