Sök medel för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare

2017-12-01

Forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan nu söka medel för att inbjuda gästforskare och gästföreläsare. Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2018.

Lärare och forskare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci inbjuds att söka medel för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare. Utlysningen omfattar totalt 2 951192 kronor, ansökan kan gälla under kommande fyraårsperiod.

Medel kan användas till lönemedel till framstående utländska eller utanför universitets- och högskoleväsendet verksamma forskare. Medel kan också användas till att finansiera lön eller arvode till svenska eller utländska gästföreläsare, alternativt till driftskostnader för gästforskare och gästföreläsare, oberoende av hur deras övriga kostnader bestrids.

Varje institution kan inkomma med max tre ansökningar, eventuell prioritering ska göras av prefekt.

Ansökan ska innehålla

  • Uppgifter om gästforskarens forskningsplan (1-2 A4-sidor)
  • Meritförteckning
  • Kostnadsberäkning

Skicka ansökan senast 31 januari 2018 till elizabeth.dehlin@uadm.uu.se

Fler aktuella utlysningar
Göran Gustafssons Stiftelse utlyser anslag för yngre forskare
Stiftelse utlyser 4,5 miljoner till medicinsk forskning

Nyheter