U-FOLDs verksamhetsår 2018 tar form

2017-12-05

Almedalsveckan, DrogFOKUS och utbildningar inom behandling av opiatberoende – arbetet med att skapa programmet för U-FOLDs verksamhetsår 2018 är i full gång. Redan nu finns datum att spara i kalendern.

26-27 april 2018 arrangerar U-FOLD (Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) utbildningen Heroin – Behandlings- och vårdaspekter vid opiatberoende i Sigtuna. Kursen genomförs som en internatutbildning och riktar sig till alla som i sitt dagliga arbete möter beroende- och missbrukspatienter. Anmälningslänk kommer att publiceras på U-FOLDs websida (observera att antalet deltagare är begränsat).

1-8 juli 2018 återvänder U-FOLD till Visby och Almedalsveckan för sjätte året i rad. I fjol arrangerade forumet fem välbesökta seminarier som väckte stor uppmärksamhet, och kommer under våren att presentera programmet för sin närvaro vid årets vecka på U-FOLDs evenemangssida.

17-18 oktober 2018 står Uppsala åter värd för DrogFOKUS, Sveriges största konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. DrogFOKUS genomförs vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. Årets tema är en ”Hållbar ANDT-strategi inför framtiden”, vilket även diskuterades vid U-FOLDs Storseminarium 2017.

Forumet presenterar inom kort flera mötesplatser på sin evenemangsida.  För att ge fortsatt ökad relevans åt temadagar, seminarier och symposier vill U-FOLD veta vad du tycker att verksamheten ska belysa.

Maila dina förslag till info@ufold.uu.se. Hämta gärna inspiration bland forumets genomförda evenemang och samverkansområden.

Nyheter