VR anslår 49 miljoner till 3 Medfarmforskare

2017-12-07

Bertil Lindahl, Sten Rubertsson och Stefan Thelin vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci tilldelas sammanlagt 49,4 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning.

Bertil Lindahl beviljas 15 284 706 kronor av VR

Uppsala universitet och Vetenskapsområdet för medicin och farmaci beviljades flera stora anslag då Vetenskapsrådet presenterade utfallet av sin utlysning av projektbidrag inom klinisk behandlingsforskning.

Stefan Thelin, adjungerad professor i thoraxkirurgi vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, beviljas 17 200 000 kronor för sitt projekt SWEDEGRAFT - en nationell, multicenter, prospektiv, randomiserad, registerbaserad, klinisk studie på no-touch vengraft vid kranskärlskirurgi.

Sten Rubertsson, professor i anestesiologi och intensivvård vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, beviljas 16 959 882 kronor för projektet Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp.

Bertil Lindahl, professor i kardiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, beviljas 15 284 706 kronor för sitt projekt Randomiserad utvärdering av behandling med betablockerare och ACE/ARBI hos patienter med MINOCA.

Vetenskapsrådet delade totalt ut 228 miljoner kronor fördelat på 18 projekt. Anslagen betalas ut perioden 2017–2020.

Läs mer om Bertil Lindahls forskning
Läs mer om Sten Rubertssons forskning
Läs mer om forskning i Thoraxkirurgi vid Uppsala universitet

Läs merVetenskapsrådets hemsida

Foto: Hjärt-Lungfonden

Nyheter