Sök anslag för utlandsresa i vetenskapligt syfte

2018-02-07

Forskare vid medicinska fakulteten kan nu söka medel ur Anna Cederbergs stiftelse som utlyser 249 790 kronor. Anslag ska avse resor eller vistelse utomlands i vetenskapligt syfte. Ansök senast 28 februari 2018.

Anna Cederbergs stiftelse utlyser nu 249 790 kronor som kan sökas av vetenskapligt aktiva personer vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Beviljade medel ska i första hand användas till deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter, i kongresser utomlands samt till studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande.

Ansökan ska innehålla

  • kort beskrivning av bidragets ändamål
  • relevans för pågående eller framtida vetenskapligt arbete
  • kostnadsplan
  • kortfattat CV

Ansök via http://doit.medfarm.uu.se/kurt11187 senast 28 februari 2018.

Mer information
Eva Tiensuu Janson, dekan, medicinska fakulteten, tel 018-611 4289
Elizabeth Öberg Dehlin, fakultetsekonom, tel 018-471 6304

Nyheter