Mentor4Research – för forskare som är nyfikna på kommersialisering

2018-02-15

Hallå där… Moa Fransson, UU Innovation, som nu startat den tredje omgången av Mentor4Research – programmet för forskare som är nyfikna på kommersialisering och hur deras arbete förhåller sig till behov i näringsliv och samhälle.

Moa Fransson, programansvarig för Mentor4Research

Om man inte känner till Mentor4Research, vad är det?
– Ett mentorprogram för forskare som är nyfikna på kommersialisering och på hur deras forskning förhåller sig till behov och utmaningar i näringsliv och samhälle. Då behöver man oftast någon som kan titta på det man gör med helt nya ögon och det är här mentorn och hens kunskap och kontakter kommer in. Som forskare har man ett gediget akademiskt nätverk och genom Mentor4Research ger vi dem möjlighet att få ett lika starkt nätverk inom näringslivet.

Vad kan du berätta om årets grupp?
– Intresset växer för varje år så nu har vi så många som arton forskare med, vilket är fantastiskt kul. Det är forskare från samtliga vetenskapsområden och även i övrigt är det en heterogen grupp av individer som alla har olika tankar om vad de vill med sin forskning. Men det är precis så vi vill ha det. Det viktigaste, och det som är lika för alla, är viljan att göra något mer av sin forskning så att den kan göra något bra även utanför akademin.

Och mentorerna?
– Det är ett erfaret och engagerat gäng och hälften av dem är alumner från Uppsala universitetet, vilket vi tycker är extra roligt. Matchningen är kritisk så varje år behöver vi hitta mentorer som passar deltagarna just det året med avseende på erfarenhet, branschkunskap och nätverk. Vi är alltid intresserade av att knyta nya personer till programmet så tycker man det låter spännande att bidra med sin kunskap, erfarenhet och nätverk till en forskare som vill vidga sina vyer så är man välkommen att kontakta oss.

Vad får forskarna vara med om under året?
– Utöver regelbundna individuella möten med sina mentorer kommer forskarna att ha gemensamma träffar i olika workshops för att få metoder och verktyg som är användbara i en kommersialiseringsprocess och i samverkan med näringslivet. Det kan exempelvis handla om hur man identifierar och hanterar immateriella tillgångar och om presentationsteknik. Till det kommer ofta många spännande möten med olika personer i mentorernas nätverk och medverkan på olika konferenser och mässor.

Hur stort är behovet av ett mentorprogram?  
– För många forskare ligger det en utmaning i att veta dels vad i deras forskning som kan nyttiggöras och dels, hur det skulle kunna göras. Här fyller Mentor4Research en viktig funktion. Vi tillför perspektiv, kunskap, nätverk och inspiration och vill ge alla chansen att hitta sitt eget sätt. Enkelt uttryckt vill vi stärka forskarnas förmåga att kunna nyttiggöra sin forskning utifrån sina förutsättningar. Vi är övertygade om att det i förlängningen leder till att fler idéer tas vidare och kommersialiseras eller görs tillgängliga utanför akademin på annat sätt.

Mer information Mentor4Research
Kontakta Moa Fransson

Sara Gredemark

Nyheter