Enkät om forskningsprojekt som berör Global hälsa

2018-03-16

Forskare vid Uppsala universitet som verkar inom projekt med koppling till Global hälsa ombeds att senast måndag 2 april besvara en enkät kring sitt arbete. Enkäten tar cirka 10-15 minuter.

Uppsala universitet och Karolinska Institutet har – med hänvisning till FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling – enats om att Global hälsa är ett viktigt område för forskning och utbildning. Därför genomförs nu en gemensam inventering av olika globala hälsoaktiviteter vid respektive lärosäte.

Arbetar du med projekt som berör Global hälsa är det av stor betydelse att du besvarar enkäten på https://survey.ki.se/Survey/10371. Vi är mycket tacksamma för din insats som tar cirka 10-15 minuter i anspråk.

Enkäten är öppen till måndag 2 april. Vidarebefordra gärna länken till andra forskare vid Uppsala universitet som arbetar med projekt inom fältet Global hälsa.

Kontakt & Frågor GlobeLife@uadm.uu.se

Survey on projects relevant to global health

Uppsala University and Karolinska Institutet – With the adoption of Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals – have a common understanding that global health is an increasingly relevant and important area of research, education and training. We have thus jointly agreed to map our respective global health activities using a common survey.

If you have projects relevant to global health, we kindly request 10-15 minutes of your valuable time to complete the survey at https://survey.ki.se/Survey/10371.

The survey is open until April 2. We are grateful if you forward the link to the survey to other researchers at Uppsala University that have projects relevant to global health.

Contact & Questions GlobeLife@uadm.uu.se

Stellan Sandler, Professor, Vice-Rector of the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Uppsala University
Anders Gustafsson, Professor, Dean of Research, Karolinska Institutet

Project group
Anna Mia Ekström
, Professor, Karolinska Institutet
Birgitta Essén, Professor, Uppsala University
Andreas Mårtensson, Professor, Uppsala University
Cecilia Stålsby Lundborg, Professor, Karolinska Institutet

Nyheter