Läkarstudenter kan söka forskarstipendier

2018-04-11

Senast 15 maj kan du som studerar vid läkarprogrammet ansöka om stipendier till EDUU-programmet och påbörja din forskarutbildning parallellt med att du slutför läkarprogrammet.

Nu kan du som studerar vid Uppsala universitets läkarprogram ansöka om stipendium inom Early Doctorate at Uppsala University-programmet (EDUU). Programmet ger dig möjlighet att påbörja forskarutbildning på halvtid parallellt med att du på heltid slutför läkarprogrammet.

Efter avlagd läkarexamen är du ungefär halvvägs genom din forskarutbildning, och kan då söka en AT med forskarinriktning. Väl inne genomgår du den kliniska utbildningen, som leder fram till läkarlegitimation parallellt med fortsatt forskarutbildning. Mot slutet av forskar-AT beräknas du kunna avlägga prov för att få din läkarlegitimation och dessutom disputera.

Stipendierna omfattar 67 000 kr per år i högst två år med start HT 2018. Du studerar på heltid på läkarprogrammet. Övrig forskarutbildningstid är din handledare ansvarig för din försörjning.

Behörighet: Fyra års universitetsstudier motsvarande 240 hp, varav minst 60 kp på avancerad nivå.

Meriterande:

  • Etablerad kontakt med din tilltänkta handledare för forskarutbildningen.
  • Att du lär dig och använder preklinisk metodik i din forskning.

Ansök via elektroniskt formulär senast 15 maj 2018

För registrering behöver du vara knuten till den institution där din handledare är aktiv.
För inloggning i formuläret krävs att du registreras i universitetets katalog och använder dig av Uppsala universitets gemensamma webbinloggning.
För hjälp med registrering i katalogen: kontakta administratören för forskarnivå vid den institution ansökan görs ifrån.

Kontakt och mer information:
Peter Bergsten, 018-471 49 23, Professor, Studierektor EDUU-programmet

Läs mer EDUU-programmet

Nyheter