Hjärnfonden utlyser postdoc-stipendier

2018-05-02

Hjärnfonden utlyser just nu postdoc-stipendier om 300 000 kronor för forskning inom neuroområdet. Välkommen att ansöka elektroniskt via Hjärnfondens hemsida senast torsdag 7 juni 2018.

Hjärnfondens postdoc-stipendier om 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år. Du kan söka som är disputerad med doktorsexamen som inte är äldre än fem år (undantag medges för AT-tjänstgöring etc). Tillträde till stipendiet ska ske senast den 1 juli 2019.

Utöver Hjärnfondens stipendium kan du även söka Stipendium med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Alla ansökningar ska lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Mer information
Till ansökningssystemet
För frågor om ansökan  forskningsstod@hjarnfonden.se

Nyheter