Studenter hjälper små och stora Uppsalabor till en hälsosammare livsstil

2018-05-08

Torsdag 17 maj sker ett unikt möte vid Gränby Sportfält då Uppsala universitetets studenter erbjuder hälsotester och livsstilsråd till de tusentals motionärer, åskådare och barn som tar del av Blodomloppet.

Helena Grönqvist, studenter och Catharina Svensson, Uppsala universitet

Den 17 maj har Uppsalaborna möjlighet att möta några av universitetets studenter som för en dag byter lektionssalen för folkfesten Blodomloppet. I ett tält vid Gränby Sportfält kommer de att erbjuda löpare och åskådare enkla fys-tester, besvara frågor om motion och ge livsstilsråd längs vägen mot en bättre hälsa.
– Att med gemensam kunskap få möta och hjälpa alla hälsointresserade människor känns oerhört inspirerande. Vi hoppas dels få träffa alla barn i Lilla Blodomloppet så att vi kan prata om hur viktigt det är att äta frukt och grönt, men också att barnen tar med sina föräldrar så att vi kan testa de vuxnas blodtryck och andra mått på fysisk hälsa som bidrar med motivation att dra på sig träningskläderna, säger en av studenterna.

Redan vid fjolårets Blodomlopp tog studenterna sig an Uppsalabornas funderingar kring motion och hälsa. Då ringlade köerna långa, och det stora intresset har resulterat i att Uppsala universitet anslagit ytterligare resurser för att studenterna ska kunna utveckla sitt initiativ ännu ett steg.
– Vi måste med alla medel sprida kunskap och ge verktyg till varje människa att bryta ohälsosamma vanor. Det kräver interprofessionell samverkan, och under våren har studenterna planerat sin aktivitet inom ramarna för Uppsala universitets specialdesignade kurs Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan. I år har även yrkesverksamma deltagit i utbildningen, vilket ger bra möjlighet till kompetensutveckling i arbetslivet, säger Helena Grönqvist, kursledare vid Uppsala universitet.

Universitetets initiativ har väckt uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Det europeiska konsortiet EIT Health – som på EU:s uppdrag verkar för bättre europeisk folkhälsa – har beslutat att ge projektet finansiellt stöd, och i höst kommer Karolinska Institutet och Köpenhamns Universitet att genomföra liknande insatser i anslutning till Midnattsloppet och Köpenhamns kulturnatt.
– Samarbetet med EIT Health ger oss helt nya möjligheter att utveckla pedagogiska insatser där studenterna kan mötas över traditionella utbildningsgränser. Inför årets Blodomloppet har vi format konceptet Run4Health, där studenterna i samverkan med industri, samhälle och medborgare kan dela med sig av sin kunskap, men också samla in idéer som ger förutsättningar att skapa kreativa lösningar på hälsorelaterade utmaningar, säger Catharina Svensson, professor och EIT Health campus koordinator vid Uppsala universitet.

Run4Health - A Student Run Project

Läs även  Run4Health 2018 reaches out to Uppsala, Stockholm and Copenhagen
Kontakt  Helena Grönqvist, Uppsala universitet

Mer information  Blodomloppet i Uppsala

Magnus Alsne

Nyheter