SSMF utlyser etableringsstöd för yngre forskare

2018-05-08

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser nu ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid. Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2018.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser nu ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Antalet anslag som utlyses 2018 gäller preliminärt 4 hel- och 4 halvtidstjänster.

Etableringsstödet uppgår till 1,7 mkr/år för heltid (1,3 Mkr/år för halvtid). Av dessa utgör 800 000 kronor (400 000 kronor för halvtid) egen lönekostnad, resterande 900 000 kronor avses för driftskostnader. Tjänsten påbörjas den 1 januari 2019, om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden förskjutas högst 6 månader.

Du kan söka som:

  • Avlagt doktorsexamen två till sju år (tio år vid deltidsstöd) före ansökningstidens utgång.
  • Inte innehar lärartjänst eller flerårig forskartjänst finansierad av anslagsgivare.
  • Anslaget betalas endast ut till svenska universitet och högskolor.


Ansök elektroniskt via SSMF ansökningsportal senast 15 maj 2018, kl. 24.00.

Mer information om utlysningen
Läs mer om SSMF:s stora anslag här

Nyheter