Forskare kartlägger D-vitaminbehov hos barn med cancer

2018-06-20

Barn som drabbas av cancer löper ökad risk för D-vitaminbrist. Nu undersöker forskare vid Uppsala universitet problematikens omfattning och vilka D-vitaminhalter som är optimala för hälsan.

Natalja Jackmann, Uppsala universitet

– Både friska barn och de som har en cancerdiagnos rekommenderas D-vitamindroppar upp till två års ålder. Vissa riskgrupper screenas och får extra D-vitamintillskott om det behövs, och vi ser hur medvetenheten ökar, men mer kunskap krävs om förekomsten av D-vitaminbrist och vilka halter som är optimala för hälsan, säger Natalja Jackmann, forskare vid Uppsala universitet och barncancerläkare vid Akademiska sjukhuset.

D-vitamin bildas i huden när man vistas i solsken. Man kan också äta D-vitaminrik kost som fet fisk, ägg, kött och D-vitaminberikade mjölkprodukter. Brist på D-vitamin kan påverka blodets kalciumnivåer negativt, vilket ökar risken för bensmärtor, benbrott, tandproblem och att skelettet blir mjukt och missformat.
– Studier visar att 20–50 procent av friska barn i Sverige har D-vitaminbrist och att äldre barn är mer utsatta. Att barn med cancer löper ökad risk för D-vitaminbrist kan bero på att de under cytostatikabehandlingar har svårt att få i sig allsidig kost, och att de inte får vistas i direkt solljus under strålbehandling samt en viss tid efter blodstamcellstransplantation, säger Natalja Jackmann.

Nu studerar forskare förekomsten av D-vitaminbrist i blodprover hos barn som de senaste 30 åren diagnostiserats på Akademiska sjukhuset. I en annan studie besvarar föräldrar en enkät om livsstil, mat och härkomst samtidigt som blodprover tas var tredje månad i två år för nedfrysning och analys.
– Visar det sig att barn med cancer och höga D-vitaminvärden, mår bättre än de med låga värden kan det bli aktuellt med en större, randomiserad studie där den ena gruppen får vitamintillskott och den andra placebo. På sikt kan behandlingsrekommendationer ändras och screening av alla barn som diagnosticeras med cancer införas, men innan dess krävs mer forskning, konstaterar Natalja Jackmann.

Kontakt  Natalja Jackmann, Uppsala universitet

Foto: Elisabeth Tysk

Nyheter