Tove Fall erhåller ERC Starting Grant

2018-07-31

Tove Fall, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, erhåller European Research Councils Starting Grant för sitt projekt GUTSY.

Det europeiska forskningsrådet European Research Council (ERC) beviljar Tove Fall, forskare i molekylär epidemiologi, ett Starting Grant för projektet The gut microbiota and its systemic effects on metabolism and atherosclerotic disease, GUTSY.

ERC Starting Grant tilldelas unga, lovande forskningsledare. I 2018 års utlysning får 403 forskningsprojekt i EU dela på totalt 603 miljoner euro.

Läs mer Tove Falls forskning
Läs även Forskarprofil Tove Fall

Nyheter