Venki Ramakrishnan ger Sjöstrandföreläsning

2018-08-03

27 augusti ger Venki Ramakrishnan Sjöstrandföreläsningen 2018 på tema Termination of translation in bacteria and eukaryotes. Venki Ramakrishnan erhöll 2009 års nobelpris i kemi och leder idag ett molekylärbiologiskt laboratorium i Cambridge.

Plats  Biomedicum Lecture Theatre, KI
Tid  Måndag 27 augusti 2018, 16.00
Mer information  SciLifeLab.se

Sjöstrandföreläsning 2018

Sjöstrandföreläsningen 2018 ges av Venki Ramakrishnan, fysiker och biokemist som 2009 tilldelades Nobelpriset i kemi för sina studier av ribosomens struktur och funktion. Föresläsningen Termination of translation in bacteria and eukaryotes är öppen för allmänheten med fri entré.

I samband med besöket möter Venki Ramakrishnan doktorander och PostDocs för diskussioner samt berätta om sin vetenskapliga karriär. Anmäl dig här till samtalet som genomförs måndag 27 augusti, kl. 10.00 i Air&Fire Auditorium, Tomtebodavägen 23A, Solna.

Läs även
Lecture background
Venki Ramakrishnan's lab page

Nyheter