Få rabatt på publiceringsavgift för open access-artiklar

2018-08-16

Som forskare vid Uppsala universitet får du rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar hos flera förlag. Besök Uppsala universitetsbiblioteks hemsida för mer information om rådande avtal.

Läs mer om du får rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar hos respektive förlag:

Uppsala universitetsbibliotek

Chatta med oss
FAQ

E-post  fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon  018-471 39 00
Twitter  @fragauub

13-31 augusti: telefon och chatt är öppen vardagar 9-15.
OBS! Avvikande tider måndag 27 augusti: telefon och chatt öppet kl 13-15
Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Nyheter