Jubileumssymposium belyste kvinnors och barns hälsa

2018-09-18

Prematura födslar och livmodercancer var i fokus då Uppsala universitet och sydkoreanska Hallym University bjöd in till Humanistiska teatern och det gemensamma symposiet Health and Disease in Women and Children.

Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi

Tisdagen 18 september befäste Uppsala universitet och Sydkoreanska Hallym University sin vetenskapliga allians med symposiet Health and Disease in Women and Children, en återkommande mötesplats som i år arrangerades för tionde gången. Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och först på Humanistiska teaterns scen, konstaterade de många framsteg som gjorts sedan den första Hallymska delegationen gästade Uppsala, och presenterade årets sammankomst som nästa steg längs vägen mot en gemensam framtid.
– Det som började med nyfikenhet har utvecklats till närhet, präglad av ömsesidig respekt och förståelse, där allt starkare band knyts mellan våra forskare. Dessa årliga symposier har blivit en uppskattad tradition, och jag är övertygad om att dagens samtal om kvinnor och barns hälsa och sjukdomar markerar startskottet för flera konstruktiva samarbeten som kommer att gagna oss alla.

Programmet inleddes med fokus på prematura födslar. Varje år föds 15 miljoner barn innan graviditetens 37’e vecka fullbordats, antalet motsvarar 5–12 procent av alla graviditeter och andelen förblir relativt konstant trots medicinska framsteg. Av dessa dör varje år 1,1 miljoner barn, vilket gör det till en av obstetrikens största utmaningar. En frekvent anledning till prematur födsel är försvagad livmoderhals, och när misstanke föreligger kan läkare välja att sy fast en cerclage, en sorts krage som ger stöd åt livmoderhalsen och därmed minskar risken för missfall.
– The Hallym University Cervical Insufficiency Clinic är remisscenter i Sydkorea, vi har utfört fler än 4 000 ingrepp och har en biobank som gör oss mycket konkurrenskraftiga inom translationell forskning. Nu är det min förhoppning att Uppsala universitet och The Hallym University Cervical Insufficiency Research Lab kan mötas i samverkan för att identifiera biomarkörer som indikerar försvagad livmoderhals, sade Keun-Young Lee, professor i obstetrik och gynekologi vid  Hallym University College of Medicine.

Symposiet belyste också livmoderhalscancer, en sjukdom som förutsätter kronisk infektion med onkogent papillomvirus (HPV). I Sverige har de gynekologiska cellprovskontroller som infördes på 1960-talet mer än halverat antalet fall, likväl omges kontrollerna av flera utmaningar: Många av de kvinnor som kallas genomför inte provtagningen, den cytologiska screeningen har relativt låg sensitivitet vilket innebär att endast 60–70% av cellförändringar på livmodertappen upptäcks, å andra sidan kan prover visa lätta cellförändringar av oklar natur utan att en pre-cancerös förändring föreligger, vilket kan medföra upprepade onödiga kontroller.
– Vi har i en studie visat att kvinnor som uteblir från organiserad cellprovtagning är benägna att använda sig av självprovtagning för HPV-analys, en alternativ metod som ur tillförlitlighetsaspekt är ekvivalent med cytologiska prover utförda av vårdpersonal. Därmed bör hemprovtagning vara det mest effektiva valet för HPV-screening, berättade Matts Olovsson, professor och specialistläkare inom obstetrik och gynekologi.

Det vetenskapliga utbytet mellan Uppsala Universitet och Hallym University omfattar aktiva samarbeten inom bland annat neurovetenskap och klinisk immunologi. Hallymska gästforskare är verksamma i Uppsala och en svensk forskare förbereder just nu en längre vistelse i Sydkorea. I samband med årets besök diskuteras även utökade student- och lärarutbyten, och den Hallymska delegationen har uttryckt önskemål om fortsatt utbyte av erfarenhet och kunskap inom just kvinnors och barns hälsa.
– Vi vid Uppsala universitets institution för kvinnor och barns hälsa är alltid öppna för nya spännande samarbeten. Vi samverkar redan med institutioner i Afrika och Asien, och de starka band som länkar Uppsala och Hallym inspirerar verkligen. Dagens symposium uppfattar jag som ett bra tillfälle att visa upp vår forskning, men framför allt är det en långsiktig investering som jag hoppas ska generera ömsesidig nytta inom ett femårsperspektiv, säger Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa.

Läs mer The 10th Hallym-Uppsala International Symposium
Besök även Hallym–Uppsala Scientific collaboration

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter