Informationstillfälle inför befordransansökan

2018-10-15

I november är det dags att ansöka om befordran – och tisdag 30 oktober inbjuder kansliet för medicin och farmaci till informationsmöte kring de regelverk som rör befordringsärenden. Anmäl dig nu!

Plats  Tuvstarren, Segerstedthuset
Tid  Tisdag 30 oktober 2018, kl. 13.30-15.00
Anmälan snarast  via http://doit.medfarm.uu.se/kurt12713
Kontakt  Agneta Mattsson, Kansliet för medicin och farmaci

I november kan medarbetare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci ansöka om befordran. Tisdag 30 oktober inbjuder Kansliet för medicin och farmaci till informationstillfälle kring de regler och riktlinjer som är aktuella vid befordringsärenden.

Informationstillfället riktar sig primärt till de som planerar att ansöka om befordran från universitetslektor till professor, men möjlighet ges även att ställa frågor om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor samt befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor.

Även du som inte avser ansöka om befordran i år uppmuntras att komma, då denna information är bra att ha i förväg.

Program tisdag 30 oktober

13.30    Inledning
             Eva Tiensuu Janson, dekanus, medicinska fakulteten
             Margareta Hammarlund-Udenaes, dekanus, farmaceutiska fakulteten

13.45    Information om de regelverk som rör befordringsärenden
             Oskar Fahlén Godö, utredare, kansliet för medicin och farmaci

14.30    Fika

14.45    Vidare diskussion, frågor            

15.00    Avslut

Nyheter