Läkarstudenter kan söka forskarstipendier

2018-10-18

Senast 12 november 2018 kan du som studerar vid läkarprogrammet ansöka om stipendier till EDUU-programmet och påbörja din forskarutbildning parallellt med att du slutför läkarprogrammet.

Nu kan du som studerar vid Uppsala universitets läkarprogram ansöka om stipendium inom Early Doctorate at Uppsala University-programmet (EDUU). Programmet ger dig möjlighet att påbörja forskarutbildning på halvtid parallellt med att du på heltid slutför läkarprogrammet.

Efter avlagd läkarexamen är du ungefär halvvägs genom din forskarutbildning, och kan då söka en AT med forskarinriktning. Väl inne genomgår du den kliniska utbildningen, som leder fram till läkarlegitimation parallellt med fortsatt forskarutbildning. Mot slutet av forskar-AT beräknas du kunna avlägga prov för att få din läkarlegitimation och dessutom disputera.

Stipendierna omfattar 67 000 kr per år i högst två år med start VT 2019. Du studerar på heltid på läkarprogrammet. Övrig forskarutbildningstid är din handledare ansvarig för din försörjning.

Behörighet: Fyra års universitetsstudier motsvarande 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

Meriterande:

  • Etablerad kontakt med din tilltänkta handledare för forskarutbildningen.
  • Att du lär dig och använder preklinisk metodik i din forskning.

Ansök via samma e-formulär som vanlig ansökan till utbildning på forskarnivå senast 12 november 2018

Kontakt  Peter Bergsten, EDUU-programmet
Mer information  EDUU-programmet

Nyheter