Sigbrith Björkelunds Stiftelse utlyser 100 000 kronor

2018-10-29

Kvinnlig forskare vid Uppsala universitet eller KI verksam inom neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar kan till och med 15 januari 2019 ansöka om upp till 100 000 kronor ur Sigbrith Björkelunds Stiftelse.

Sigbrith Björkelund

Sigbrith Björkelunds Stiftelse kommer år 2019 att fördela 100 000 kronor i ett eller flera bidrag till kvinnliga forskare vid Uppsala universitet eller Karolinska Institutet, verksamma inom neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar.

Bidrag ska i första hand användas för att finansiera kostnader i samband med vistelse vid universitet eller annan forskningsinstitution utanför Sverige. I andra hand kan även bidrag som på annat sätt stödjer mottagarens forskningsarbete komma i fråga.

Du är behörig att söka om du har avlagt läkarexamen och befinner dig i senare del av utbildning på forskarnivå eller har avlagt doktorsexamen under de två senaste åren.

Din ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 15 januari 2019 för medel som primärt avses att nyttjas under perioden juli 2019 – juni 2020.

Information och Ansökningsblankett  www.sigbrith.se

Kontakt Sigbrith Björkelunds Stiftelse
Nils Wahlgren, professor, ordförande
Göran Dahlin, docent, sekreterare

Sigbrith Björkelund studerade vid Uppsala Universitet och var efter sin Fil Mag-examen verksam som gymnasielärare i Stockholm och i nordvästra Skåne. Stiftelsen vilar på en testamentarisk donation i samband med Sigbrith Björkelunds bortgång 2016 samt på en gåva i samband med hennes 80-årsdag år 2012 från tacksamma elever på Norra Real i Stockholm under 1960-talet.

Nyheter