Ansök till ny forskarskola inom cancerområdet

2018-11-16

Doktorander i medicin kan nu ansöka till NatiOn, en treårig nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning som inleds hösten 2019 i samverkan mellan Uppsala universitet och KI. Ansök senast 31 januari 2019.

Uppsala universitet och Karolinska Institutet utlyser nu kursplatser inom NatiOn – en nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan startar under hösten 2019, pågår under tre år och omfattar 30 hp, vilket täcker de kurspoäng du behöver under forskarutbildningen vid de  flesta lärosäten.

Ansökan är öppen till och med 31 januari 2019. Besked om antagning lämnas under mars 2019. Både kliniker och prekliniker är välkomna att ansöka, du måste dock vara antagen till forskarutbildning inför start av första kursen.

Observera att forskarskolan genomförs under förutsättning att finansiering finns.

Ansökan och Mer information  ki.se/forskarskola/cancer
Kontakt  Svetlana Bajalica Lagercrantz, Studierektor, KI

NatiOn stöds av Styrelsen för forskarutbildning vid KI respektive Uppsala universitet, Cancerfonden, U-CAN vid Uppsala universitet samt StratCan vid KI.

Nyheter