Dags att uppdatera DiVA

2018-11-26

7 januari 2019 är sista datum för registrering i DiVA av de publikationer som ska ingå i underlaget för Uppsala universitets årsredovisning.

De publikationer som används i underlaget till Uppsala universitets årsredovisning är de artiklar och forskningsöversikter som i DiVA markeras som ”refereegranskade”, samt böcker och kapitel i bok från de förlag som klassats som vetenskapliga på nivå 1 eller 2 i den så kallade Norska listan. Börja alltid med att söka i DiVA efter den publikationen som du ska registrera - kanske är den redan registrerad.

Vid registrering i DiVA tänk på att ange den institution/avdelning som författaren tillhörde vid tiden för publiceringen, det vill säga den organisatoriska tillhörighet som anges i publikationen.

Läs mer om att registrera och publicera i DiVA.

Kontakt  DiVA Helpdesk, tel. 018-471 39 57
Frågor om årsredovisning  Leif Eriksson, planeringsavdelningen

Nyheter